(Hoàn) Bàn luận về cách tu dưỡng của một tên alpha thích diễn sâu - Thời Tự

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Thời Tự (时绪) Thể loại: Niên hạ, ABO, ngọt sủng, giả heo ăn hổ thích diễn sâu alpha công x cường hãn giá trị vũ lực tăng mạnh omega thụ, đoản văn, hiện đại, HE. Tình trạng edit: Hoàn thành (10 chương) Editor: Yin ☆Văn án☆ Ai cũng biết Lâm thiếu tá thích nhất là mấy thằng nhóc xinh đẹp trắng trắng mềm mềm, nhưng lại không ai biết rằng, có một thằng nhóc xinh đẹp "trắng trắng mềm mềm" đã thầm thương trộm nhớ Lâm thiếu tá rất nhiều năm.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: