[Hoàn](Alltake) Kiếp Tình Duyên

Giới thiệu truyện:

Mỗi một kiếp sống là một cuộc tình Mỗi một cuộc tình là một sự bi thương. Hỉ nộ ái ố nhưng nhiều nhất vẫn là bi. Tất cả các ảnh đều được lấy từ pinterest. Truyện chỉ được đăng trên wattpad.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: