Hoắc vũ hạo chi ngược gió nguyên nhân (QT) (1-200)

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Phù chập thương thương Trạng thái: đang tiến hành Cp: Đường Tam x Hoắc Vũ Hạo Đừng nhìn nhiều vậy chứ 1 chương có khoảng 700-900 từ à. Nguyên văn tác giả: Tóm tắt: Nếu có một ngày, ta không thấy, ngươi sẽ làm sao? Đối diện người bắt tay khuỷu tay đáp ở sau người lưng ghế thượng, nghe vậy chỉ là không chút để ý cười khẽ, phong tư lỗi lạc: Ta sẽ tìm được ngươi. ------- Thượng nửa thiên là vũ hạo xuyên đấu nhất thế giới xem, mặt sau là đấu nhị thế giới quan, sẽ sửa rất nhiều tình tiết, không tiếp thu được tiểu khả ái không cần ủy khuất chính mình a. Tam hạo. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thấy chương 1, nhập hố không lỗ, chất lượng có bảo đảm Thêm càng quy tắc thấy tác giả nói Thỉnh nhiều duy trì a, khom lưng ing

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: