Hoa Kiều Mạch

Giới thiệu truyện:

- Hoa kiều mạch có nghĩa là gì vậy?! - Người yêu. (Trích lời thoại trong phim Goblin)

Danh sách chương: