( Hiểu Tiết ) Ái Nhân

Giới thiệu truyện:

Đây là Hiểu Tiết, Hiểu Tiết, Hiểu Tiết. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Nếu không sìn CP này xin mời nhấn dấu X, chúng ta không có duyên. Đơn giản là 1 chiếc fanfic do 1 con ngu văn tự mình quắn quéo vì quá ume mà thôi, có gì góp ý nhẹ nhàng đừng ném đá Meo. - Cảnh báo OCC - Văn án : Vừa đọc vừa đoán nào các cô :>> - Mọi nhân vật trong chuyện không thuộc về tôi mà thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. - Bối cảnh trong trường hợp Tiết Dương không bị mất tay, Tống Lam không còn là hung thi.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: