【 hi dao kiếp phù du nửa tỉnh 】

Giới thiệu truyện:

Nhân vật chú định OOC, hơn nữa khả năng sẽ OOC đến phi thường thái quá, thỉnh nhìn đến văn văn không cần chụp ta. Này văn diễn sinh với Mặc Hương Đồng Xú đại đại 《 ma đạo tổ sư 》, phim truyền hình 《 Trần Tình Lệnh 》 chỉ đề cập cuối cùng Quan Âm miếu dao muội thỉnh lam đại cùng hắn cùng chết bộ phận. Quên tiện tình tiết khả năng rất ít rất ít. link gốc: https://luosiqimm.lofter.com/post/1cc95b1f_1c6bbe87a tác giả: Hoa ngạn

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: