heejake | i love it when you call my name

Giới thiệu truyện:

jaeyun biết yêu rồi. một tình yêu không có lời hồi đáp. main: heejake minor: heejay original work by lililiyababe bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. vui lòng không mang đi nơi khác.

Danh sách chương: