Hayakawa family ( Chainsaw man )

Giới thiệu truyện:

Viết vì cho vui . Chấm hết . Tiện thể thì cux ume cái gia đình thân thương cute này lắm=333 Thỉnh thoảng cux sẽ viết về một số nhân vật khác nhưng ít lắm , đa số là cái nhà này thui

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: