Hậu Duệ Của Mặt Trời - Descendants Of The Sun

Đăng bởi: YangLuYun

Cập nhật: 01-05-2016


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Phim hết nhưng không có nghĩa là kết thúc. ☺

Danh sách chương: