[Harry Potter Fanfic] Tổng hợp fic đã được dịch (HxDFCVN)

Giới thiệu truyện:

Translator: Hà Nhược Vũ Pairing: Harry Potter/Draco Malfoy Các tác phẩm đều đã có sự cho phép của tác giả trước khi dịch, chỉ được đăng trên wattpad của mình và WordPress HarryxDraco Fanclub Vietnam, vui lòng không reup ở bất cứ đâu. Artist: Lillithium

Danh sách chương: