[ Haobin/Binhao ] Rewrite the stars

Giới thiệu truyện:

Ước mơ của Chương Hạo là âm nhạc, còn ước mơ của Sung Hanbin là anh. Bởi vậy, cậu thề, sẽ bằng mọi giá bảo vệ ước mơ của đời mình. Dù cho có phải vẽ lại những vì sao.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: