【Hào Thừa】Don't leave me

Giới thiệu truyện:

Chuyển ver đã xin phép của tác giả. Đọc cái này trước khi vô truyện nhé. Tôi đã xin chuyển ver và được sự cho phép của tác giả nên đừng có vào toxic với tôi không tôi lại vả cho đấy🌷 Truyện được chuyển ver và tình tiết đầu là hư cấu, và là trí tưởng tượng của tác giả nên không áp lên người thật. Xin cảm ơn

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: