[Hạo Hãn Tinh Trần] Tôi với bạn trai cũ sau chương trình tuyển chọn HE rồi

Giới thiệu truyện:

Cp: Patrick Doãn Hạo Vũ x Nine Cao Khanh Trần Phúc hắc si tình niên hạ công x Ngạo kiều khả ái thí sinh thụ Thể loại: Giới giải trí, gương vỡ lại lành Tham chiếu bối cảnh Chuang 2021 Tên gốc: 参加选秀后我和前男友he了 - Tác giả: 正廷挺不挺 Bản dịch với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của khán giả, vui lòng không re-up và sao chép. Đồng nhân văn, không áp dụng lên người thật.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: