[Haikyuu x Reader] Letters from Miya X

Giới thiệu truyện:

***Cảnh báo: OOC, yandere (?) Miya (?) x Reader Bạn là học sinh lớp 10 vừa nhập học tại Inarizaki... nhưng mà có gì đó hơi lạ? Mỗi ngày bạn đều nhận được một lá thư tình, đến từ Miya X.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: