Hải quỳ (tống chủ One Piece) (chap76 trở đi) Hách Liên Xuân Thủy

Giới thiệu truyện:

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3625615 Tác giả: Hách Liên Xuân Thủy rất thích tác giả này bên nhà @tsubaki có convert nhưng chờ lâu quá không thấy nàng ấy làm nên ta đã tự nạp tệ vào tài khoản mua điểm truyện VIP trên tấn giang, để đọc truyện. đăng lên đây để dễ đọc, lưu nội dung truyện, và truyện làm chỉ phục vụ mục đích cá nhân tự đọc.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: