(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạn

Giới thiệu truyện:

Viên Nhất Kỳ đột nhiên bị xuyên không đến một thế giới khác. Ở thế giới này, Viên Nhất Kỳ trong thân phận thế tử phải làm sao để bảo hộ Thẩm Mộng Dao? Thẩm Mộng Dao sẽ cùng Viên Nhất Kỳ chống chọi với thế giới cổ đại như thế nào? Mọi chuyện rắc rối đều bắt đầu bằng một đạo thánh chỉ ban hôn của hoàng thượng: "Thế tử gia mời lĩnh chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. ... Thế tử ngọc thụ lâm phong, tài đức hơn người, nay đến tuổi thành gia lập thất, ... trẫm ban hôn cho thế tử Viên Nhất Kỳ cùng tiểu thư nhà thừa tướng là Thẩm Mộng Dao. Hi vọng hai khanh tâm đầu ý hợp, ban thưởng đất đai hai nghìn hộ cho thế tử cùng thế tử phi. Khâm thử." Nhân vật chính: Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao. Nhân vật phụ: Từ Tử Hiên, Tả Tịnh Viện, Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác. Nhân vật phụ xuất hiện ít hơn: Vương Dịch, Châu Thi Vũ, Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ, Thanh Ngọc Văn, Trương Ngữ Cách, Dương Băng Di, Đoàn Nghệ Tuyền, Lục Đình, Trần Vũ Tư...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: