[gyuhao] hình bóng

Đăng bởi: -iambum

Cập nhật: 13-09-2023

Tag:#gyuhao


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

"Khi một người được nhớ đến Dù biết hay không biết Đều ở trong tim người tưởng niệm." -Mộc Tâm- Tất cả may mắn và bất hạnh, đều là cam tâm tình nguyện.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: