[gyeongro] Ju Seok Gyeong _ Bae Rona: Ta Đã Yêu Thái Tử Phi 300 Năm

Giới thiệu truyện:

"Dù là 300 năm sau hay bây giờ, thứ duy nhất không thay đổi chính là tình yêu ta dành cho nàng.." Sẽ như thế nào nếu Ju Seok Gyeong là Công Chúa, còn Bae Rona là Thái Tử Phi? [Xuyên không, cổ đại] [Tất cả sự kiện, triều đại, địa danh, nhân vật...đều là hư cấu]

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: