GOT7 & BLACKPINK = BLACK7 MarkJen "Định mệnh là gì?"

Giới thiệu truyện:

Tình yêu là gì? Một chút ngọt ngào? Một chút cay đắng? Một chút bất ngờ? Hay tất cả đều là số mệnh?? -�-�viết về họ nhưng lại là cho chính tôi-�-

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: