Góc truyện nho nhỏ Identity V

Giới thiệu truyện:

Truyện ngắn thôi sẽ có 1 số chap có cảnh H Couple: EmmaxEmily, JackxNaib, JosephxAesop, HasturxEli. P/S: vì là chúa lười nên lâu lâu ms đăng truyện nhá

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: