[Girlgroup] Chatroom |HOÀN|

Giới thiệu truyện:

Nơi thăng hoa trí tưởng tượng của Fan Lai như Tao chuyện về Chat Room, những mẫu truyện xàm quần của 3 nhà Hắc Hường, Lối Thoát, Nhung Đỏ và Cải Mẹ 👉 Anti một trong 4 nhóm xin Kick Back hoặc không có ngôn từ đã Kick gây War, Fic là hoàn toàn ảo

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: