Gia sư Jeon | jungkook

Giới thiệu truyện:

« Cậu không phải là cậu Jeon lớp chuyên Toán mà Jimin giới thiệu sao ? » « Tôi họ Jeon, chuyên Toán, nhưng không quen ai tên Jimin. » Highest rank in Fanfiction: 99 (04112017)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: