giá như mình đừng yêu | giyuu x tanjirou

Giới thiệu truyện:

♢ name : giá như mình đừng yêu ♢author : annie ♢ couple : giyuu x tanjirou ♢ category : boylove , se. ♢ rating : PG ♢ on going : one shot " giá mà người chẳng trao tình cho lòng này sẽ không hoài nhớ nhung. "

Danh sách chương: