[GeminiFourth] 𝑾𝒉𝒆𝒏 𝑰 𝑾𝒂𝒔 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑴𝒂𝒏 (oneshot)

Giới thiệu truyện:

Tôi quên mang ô rồi... Nhưng dù có mang tôi cũng không tính dùng tới nó Tôi gọi cho em vào lúc 12 giờ 59 phút "Trời lạnh lắm, sao em không đóng cửa sổ?" - - - - - - *Thể loại: gương vỡ lại lành, ngôi kể thứ nhất ⚠︎ oneshot khá dài, ooc

Danh sách chương: