[GeminiFourth] My Hateful Teacher

Giới thiệu truyện:

4⃣ này ông thầy đáng ghét ♓ tôi là chồng em cơ mà không phải ông thầy đáng ghét ➡️Textfic về thầy giáo học trò đồ đó 🍁 Tên cũ Teacher Of Me Tên mới My Hateful Teacher (Giáo viên đáng ghét của tôi) Chuyện có 1 số từ ngữ hơi thô tục xin cân nhắc, chủ tưởng tượng không áp đặt bất kì gì lên đời thật

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: