GeminiFourth | Khi Luật Va Phải BAScii

Giới thiệu truyện:

Truyện đã hoàn: 71 chương + 1 ngoại truyện + HE. Chiếm hữu dương quang công x Lạc quan dễ thương thụ. Truyện dựa trên giả thuyết: Nếu Gemini và Fourth ở một vũ trụ song song khác. Nội dung sẽ bắt đầu từ việc Gemini và Fourth bị loại ở cuộc thi Thailand School Star 2019, sau đó cuộc sống của họ sẽ khác đi như thế nào. Và đây đơn giản chỉ là một câu chuyện tình yêu đầy sóng (hài) gió (hước) giữa số 30 khoa BAScii và số 4 khoa Luật tại Chula. Ý chính: Chúng ta trên một thế giới khác. --- *Đây là fanfic, vui lòng không gán lên người thật. *Vui lòng không reup, không chuyển ver. Vào truyện nào! (18/10/2023 - 29/11/2023)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: