GeminiFourth I 80 năm

Giới thiệu truyện:

"Rồi tớ sẽ nắm tay cậu cho đến năm 80 tuổi"

Danh sách chương: