G!Ink - G!Error Comic [Vietnames Translate] (Đã hoàn thành)

Giới thiệu truyện:

- Đợi chờ em trong dòng thời gian tưởng chừng như vô tận ấy... Cuối thì, bánh răng định mệnh của đôi ta đã bắt đầu xoay chuyển.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: