|fytz|•|jzyy| lethobenthos.

Giới thiệu truyện:

❝tình yêu không tồn tại theo một dạng nào nhất định. và tình yêu dang dở cũng là một loại tình yêu.❞

Danh sách chương: