[FULL] Vì người Trí Trí trở về- Phúc Lộc Hoàn Tử

Giới thiệu truyện:

Vì người Trí Trí trở về Tác giả: Phúc Lộc Hoàn Tử Nguồn: txt101 Trans: YuXin Edit: Hấu Bà Bà, Trần Hiểu Lam, Mỡ Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, âm soa dương tác, thiên chi kiêu tử < Văn án > Hỏi anh yêu em bao đậm sâu, giảm 75 kg nói hộ lòng anh, chỉ nặng hơn chứ không kém. ( ̄3 ̄) Ô? Giang Trí Trí: Ngụy tiên sinh, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không? Nhìn anh có chút quen mắt. Ngụy Thiệu Viễn: Không tính là rất quen, cũng từng kết hôn qua rồi. Giang Trí Trí: ! ! ! Vở kịch nhỏ: Năm năm sau kết hôn cuối cùng mới được ngủ với vợ mình, Ngụy tiên sinh, ngài thấy thế nào? Ngụy Thiệu Viễn: tôi muốn dùng cây gậy sắt này, xem có thay đổi như thế nào? Giang Trí Trí : →.→ Nữ nhà văn trên mạng VS nam thần cơ bụng + phúc hắc phản công, hết lòng chữa trị bệnh. Tất cả địa danh, tên nhân vật trong truyện hoàn toàn hư cấu. Xin miễn kiểm tra, xin miễn treo bảng thông báo.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: