[Full Edit] Phượng sao băng - Giang Nại 2318

Giới thiệu truyện:

Truyện: Phượng tinh vẫn/ 凤星陨 Tác giả: Giang Nại 2318/ 江奈2318 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 10 chương Văn án: Nương trước nay chưa từng dạy ta phải yêu một người thế nào, thôi, A Diệp, kiếp sau, nguyện giữa chúng ta không có nhiều mưu tính như vậy, đến lượt ta bảo vệ chàng. Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5398795

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: