[Full] (Đồng Nhân Kuroko no Basket) Tia Chớp Thứ Bảy (BG/NP)

Giới thiệu truyện:

Np Giới thiệu: Thứ tình cảm mơ hồ mà Matabe Kazuha không dám tin tưởng đã khiến cô bị vùi vào vòng xoáy muốn-không muốn. Bọn họ yêu, cho nên sợ hãi mất đi. Vì sợ hãi mất đi, cho nên điên cuồng muốn giữ lại. Để rồi... Thất vọng, phản bội, tổn thương. Sợi dây liên kết đứt rồi lại liền, một khi quên đi tất cả, có phải nó sẽ là một khởi đầu mới hay không? Này, xin hãy nói cho tôi... Các cậu. 83 chương + 7 phiên ngoại. 28/2/2018-17/8/2018

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: