Firsts [Những lần đầu tiên] - Rengoku x Tsutako

Giới thiệu truyện:

Author: Ryu (Em trai tôi) Present: To @thienthien_- Summary: Fic dựa trên một lời hứa rằng nếu như đã không tìm được hàng thì sẽ tạo hàng :v Quân tử nhất ngôn Tứ mã nan truy

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: