Filter • KOOKMIN TWITTER AU [TRANS]

Giới thiệu truyện:

Youtuber Jeon Jungkook quyết định chơi khăm bff của mình, Park Jimin bằng lyrics "Who-lauv" - BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! KHÔNG REUP!!! KOOKMIN SOCIAL AU BY @jikooklip

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: