Fic: Gojo x Reader [ Miss]

Giới thiệu truyện:

Cuộc sống đại học thật sự đã là vất vả , du học còn khó khăn hơn . Bạn đang học đại liên thông từ Nhật sang Mĩ . Chật vật với cuộc sống bộn bề và hối hả đã đủ mệt mỏi nhưng rồi chủ nhà của bạn đuổi bạn ra vì một vài lý do nhảm nhí. Khó khăn + vô gia cư khiến bạn đau đầu, ở nơi đất khách này bạn chẳng biết dựa vào ai. Tình cờ tham gia vào buổi tiệc ở trường đại học, bạn vô tình gặp lại Suguru Geto. Và nhờ có Geto và Shoko , bạn thoát kiếp vô gia cư và trở thành bạn cùng phòng với Gojo và Geto

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: