[FanFic Nguyên Thiên ] Tiểu Học Đệ Thật Cao Lãnh

Giới thiệu truyện:

Fic viết với mục đích thoả mãn tác giả và góp phần thổi gió thuyền Thiên Nguyên. Cơ mà manh manh thụ nhà ta nay đã rất muốn được lên công rồi, đành để mặt liệt công kia thành nữ vương thụ vậy :))

Danh sách chương: