[Fanfic] Love is Love [Seulrene]

Đăng bởi: Choi_Chang

Cập nhật: 25-08-2022

Tag:#irene#seulgi#seulrene


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

"Cause loving her, it ain't an illness And she makes me happy We've got to hold one another We've got to hold on real tight You know we only have each other So long you open up your eyes Cause love is love, oh Cause love is love" Couple: Red Velvet Seulgi x Irene - Seulrene Theme song: "Love Is Love" - Starley Bối cảnh: văn phòng Rating: tuổi còn nhỏ quá thì không nên đọc để giữ gìn sự trong sáng nha ^ ^

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: