[fanfic][CP] Girl, you changed everything!

Giới thiệu truyện:

... Ngày em là một phần của đại gia đình lớn CreepyPasta này ... ... Là ngày mà em bắt đầu thay đổi tất cả ... P/s: Và viz muốn thử cái mới CreepyPasta + Romance = cái các Reader đang đọc. Ahihihi~ => phần 2 là "A little cold"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: