[FANFIC] ANGEL OF DEATH ~ YANDERE

Giới thiệu truyện:

Mị là mị cực yêu cặp của Ray với Zack! Chế nào ship cặp này ào vô đây nhen!!! Zack <3 Ray (Yandere ver)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: