• Fandom Creepypasta •

Giới thiệu truyện:

Nói 1 vấn đề nghiêm túc theo cách kể chuyện hài.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: