Fakenut | When our story becomes a tragedy

Giới thiệu truyện:

Em muốn tình yêu của mình sẽ không như sóng lớn trong ngày mưa bão, chỉ mong nó cứ lặng lẽ nhẹ nhàng mà dạt vào bờ. Em cũng chỉ xin đổi một chút bình yên để lấy cả đời thương anh. Biển minh chứng cho tình này nơi em. *** • Category: Romance, OOC • Start: 05.09.2023

Danh sách chương: