Ex Lover

Giới thiệu truyện:

Sẽ như thế nào khi người yêu cũ muốn quay lại... *Lưu Ý : KHÔNG CHUYỂN VER,HOẶC REUP FIC VÀ MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: