Eunjun - Tôi không thích thế giới này, Tôi chỉ thích em ( Phần 1 )

Giới thiệu truyện:

Eunsang: sao cậu cứ lẻo đẽo theo tôi hoài vậy? Hyeongjun: vì mình thích cậu đó Eunsang: tôi không thích cậu Hyeongjun: vậy để mình tìm cách khác

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: