Error×ink (School AU)

Đăng bởi: Mizuky_Kawai

Cập nhật: 19-01-2022

Tag:#errorink


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Truyện viết về trường học ,cuộc tình giưa hội trưởng hội hs Ink và tên đầu gấu Error :3 Cảnh báo:Truyện me là nhạt,xàm nếu ai ko thích có thể out ko có vc nhảy lên anti chửi Hãy làm 1 con người có văn hoá OK Ù^Ú

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: