(END) (hai×toan) Cậu Hàng Xóm Đáng Yew ><

Giới thiệu truyện:

Thể loại: Đam, ngọt, ngược.... Kết SE và HE Tình trạng : Đã hoàn Cp 0309 Hải × Toàn Đây là bộ thứ 2 của chuii còn sai sót nhiều lắm có gì thì mn cứ góp ý nha . Đây là truyện hoàn toàn do mình viết, không có thật và không có ý xúc phạm bất kì ai. Không đem truyện đi nơi khác. Pls!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: