[EDIT/REUP] Trùng Sinh Chi Hiền Thần Nan Vi

Đăng bởi: haplus04

Cập nhật: 07-12-2022

Tag:#cungdinh#danmei#trongsinh


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Mục Bạch Thể loại: Trọng sinh, cổ trang, cung đình, trúc mã, ngọt sủng Nguồn: Hủ Giới Couple: Ôn nhu trung khuyển công x Nhân thê mỹ dụ thụ Editor: Ellie Translater: QT Bản gốc: Hoàn ( 92 chương cả CV và PN) Tình trạng: Hoàn (92c) (18/08/2016)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: