[Edit][Nalu] Bà Xã Thần Thánh

Giới thiệu truyện:

Author: ss Rồng Edit: Su Nguyễn Pairing: Nalu Genre: SA, Pink, HE Rating: 13+ Status: Hoàn NOTE: BẠN ĐANG SỐNG TRONG MỘT THẾ GIỚI KHÔNG PHÂN BIỆT BẤT CỨ THỨ GÌ (fic của rồng luôn luôn là thế đấy, câu nói bất hủ) Summary: BÀ XÃ AH! CÓ CHẾT ANH CŨNG CHƯA HẾT YÊU EM.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: