[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên Hoa

Giới thiệu truyện:

Hán Việt: Hắc liên hoa thái y cầu sinh chỉ nam Tác giả: Khí Chi Phần Tiêu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Niên hạ , Xuyên thư , Cường cường , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: