Đương kịch bản bị thôi miên

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Nguyên Lai Thể loại: xuyên nhanh, chủ công, tổng công.... Văn án: Nhân sinh nhiều kịch bản, muốn chết thỉnh mau chóng. Đâm ngạnh không đáng sợ, sợ nhất kéo cốt truyện. Mà đương kịch bản đều bị thôi miên, Đương cốt truyện nhậm ngươi bài bố, Ngươi đãi như thế nào? Ký chủ đại nhân hừ lạnh một tiếng, thiên địa đều phải run tam run. Thôi miên, mau xuyên, tổng ( tra ) công, đi thận đi tâm, kết cục np toàn thu.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: