Duoc su_Hien dai ,khong gian [Nguon : tangthuvien.com]

Đăng bởi: Elsiehuynh_94

Cập nhật: 01-07-2012


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Thực bình thường —— ngụy quân Văn + không gian Văn. Nữ chủ được đến một ngàn năm sau một cái Dược Sư trí nhớ, trở lại đều là dặm bắt đầu chính mình tân sinh sống.

Danh sách chương: